Partagas cigars

!
See header-top

Partagas - Mini

20 cigars per box
Format: Cigarillos
Length: 82 mm
Diameter - Ø: 7,8 mm
Origin: Cuba
Wrapper: Cuba
Binder: Cuba
Filler: Cuba Shortfiller
See header-top

Partagas - Chicos - case

25 cigars per case
Format: Mini Panatellas
Length: 106 mm
Diameter - Ø: 11,0 mm
Origin: Cuba
Wrapper: Cuba
Binder: Cuba
Filler: Cuba Shortfiller
See header-top

Partagas - Aristocrats

25 cigars per case
Format: Petit Corona
Length: 129 mm
Diameter - Ø: 15,9 mm
Origin: Cuba
Wrapper: Cuba
Binder: Cuba
Filler: Cuba
See header-top

Partagas - Mille Fleurs

5 cigars per box
Format: Petit Corona
Length: 129 mm
Diameter - Ø: 17,0 mm
Origin: Cuba
Wrapper: Cuba
Binder: Cuba
Filler: Cuba
See header-top

Partagas - Mille Fleurs - case 10

10 cigars per case
Format: Petit Corona
Length: 129 mm
Diameter - Ø: 17,0 mm
Origin: Cuba
Wrapper: Cuba
Binder: Cuba
Filler: Cuba